Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INFOLINIA: (32) 423-97-00 wew. 2

adres e-mail: czesci@sklep.fijalkowski.pl

Nie znalazłeś produktu w naszej ofercie?

Napisz lub zadzwoń, a poinformujemy Cię o cenie oraz dostępności.

Prosimy o przygotowanie numeru VIN

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.fijalkowski.pl/ jest prowadzony przez Fijałkowski Stanisław Fijałkowski z siedzibą w Rybniku, kod pocztowy 44-203, ul.Żorska 75 wpisany do CEIDG, NR. 18448/98, NIP: 6421304516, REGON: 271791589 zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsumentów, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Kupujący”) ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: http://sklep.fijalkowski.pl/ (dalej: „Sklep”) oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
 6. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji na stronie http://sklep.fijalkowski.pl/pl/reg lub podczas składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. check-box.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z poniższymi zasadami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§2 Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie, zamieszczane na stronie internetowej Sklepu http://sklep.fijalkowski.pl/, w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
 3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa Kupujący, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu. Aktualne ceny dostawy prezentowane są w sposób wyraźny i jednoznaczny w zakładce: Sposób dostawy, po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu przez Kupującego formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Kupujący może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.
 4. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego poprawnych i kompletnych danych w formularzu danych osobowych.

§3 Rejestracja

 1. Kupujący może założyć nieodpłatnie konto w Sklepie (dalej: „Konto”).
 2. Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie oraz wyrażeniu zgody na treść Regulaminu poprzez jego zaakceptowanie za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. check-box. (dalej: „Rejestracja”), a następnie potwierdzeniu rejestracji.
 3. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Kupujący w przypadku utraty hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji jego danych osobowych przez system teleinformatyczny, ma możliwość jego odzyskania. Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną zawierającą informację o nowym haśle. Hasło może być następnie zmienione przez Kupującego.
 4. Kupujący mogą składać zamówienia na Produkty za pośrednictwem formularza (dalej: „Zamówienie”).
 5. Utworzenie Konta nie jest konieczne przed złożeniem przez Kupującego Zamówienia na Produkty. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem już istniejącego Konta, Po utworzeniu Konta Kupujący ma możliwość weryfikacji statusu Zamówień oraz przeglądania historii Zamówień.
 6. W celu usunięcia Konta Kupującego ze Sklepu Kupujący może wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy czesci@fijalkowski.pl

§4 Zamówienie

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu http://sklep.fijalkowski.pl/ Zamówienia przyjmowane są po zalogowaniu do Konta lub, w przypadku osób nieposiadających konta, korzystając z opcji Zamówienia Jednorazowego.
 2. Celem złożenia zamówienia nowy użytkownik nieposiadający konta na stronie http://sklep.fijalkowski.pl/
  1. wchodzi na stronę internetową Sklepu http://sklep.fijalkowski.pl/wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”;
  2. wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klika: „Zamawiam i płacę”
  3. wybiera opcję: Nowy Klient - chcę podać swoje dane;
  4. wpisuje dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
  5. akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego;
  6. otrzymuje od Sprzedawcy na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia wiadomość elektroniczną stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem zamówienia;
 3. Celem złożenia zamówienia po zalogowaniu użytkownik:
  1. wchodzi na stronę http://sklep.fijalkowski.pl/
  2. w zakładce: Konto: wpisuje login i hasło;
  3. wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”;
  4. wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, akceptuje swoje dane lub nanosi ewentualne korekty, a następnie klika: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
  5. akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego;
  6. otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z numerem zamówienia.
 4. Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w p.2. lit.c-e ) i p.3. lit. d), w serwisie wyświetla się „Podsumowanie Zamówienia”, które obejmuje informacje dotyczące:
  1. danych identyfikujących Sklep, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą: Sklep http://sklep.fijalkowski.pl/ prowadzony przez FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski, ul. Żorska 75; 44-203 Rybnik, e-mail: czesci@fijalkowski.pl; tel.: (32) 42 39 700
  2. przedmiotu Zamówienia i jego głównych cech,
  3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeżeli takie występują,
  4. sposobu porozumiewania się z Kupującym: za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski, ul. Żorska 75; 44-203 Rybnik, e-mailem: czesci@fijalkowski.pl; telefonicznie: (32) 42 39 700;
  5. wybranej metody płatności i terminie płatności,
  6. wybranego sposobu i terminu dostawy,
  7. procedury rozpatrywania reklamacji, o której mowa w §10 niniejszego Regulaminu, w tym miejsca, do którego Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Produkt: FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski, ul. Żorska 75; 44-203 Rybnik;
  8. sposobu i terminu wykonania przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Konsument”) prawa odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w §9 niniejszego Regulaminu;
  9. obowiązku zwrotu kosztów zwrotu Produktu oraz o wysokości tych kosztów w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, a także - jeżeli ze względu na charakter Produktu nie może on zostać w zwykłym trybie odesłany:
   Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
  10. obowiązku dostarczenia przez http://sklep.fijalkowski.pl rzeczy bez wad;
  11. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji:
   Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
  12. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy,
  13. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,
  14. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
  15. możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach dostępu do tych procedur.
  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 5. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia.
 6. Zamówienie można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 7. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
 8. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep:
  1. w przypadku zamówienia opłacanego poprzez system ecard.pl zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie ecard.pl . Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.
  2. w przypadku zamówienia z opcją płatności przy odbiorze Kupujący otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Po uaktywnieniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.
 9. Przycisk używany do złożenia przez Kupującego Zamówienia jest opatrzony informacją „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie tego przycisku równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Kupującego, że wie on, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 10. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 12-tej realizowane będą w ciągu 48 godzin. Przez realizację rozumienie się zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze po godz. 12-tej; w sobotę, niedzielę oraz w święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru lub anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 4. W momencie wysłania zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sprzedawcy na wybrany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest faktura VAT każdorazowo dołączana przez Sprzedawcę do przesyłki. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego http://sklep.fijalkowski.pl/ do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

§6 Dostawa

 1. Zamówione towary wysyłane są paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek lub Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie zawierające adres odbioru znajdujący się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie realizowane.
 3. Towar jest wysyłany wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy).
 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem §8 poniżej.

§7 Formy płatności

 1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie obejmują wyłącznie płatność za pobraniem oraz przedpłatę na konto w formie przelewu na rachunek bankowy.
 2. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna w tytule zawierać numer zamówienia internetowego podany Kupującemu przez Sprzedawcę w e-maili potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji, w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.
 3. Istnieje możliwość zapłaty za zamówienia:
 4. za pośrednictwem banku:
  • przelew bankowy - przedpłata na konto sklepu internetowego o numerze 46 1050 1070 1000 0023 1457 2641
  • szybki przelew bankowy lub płatność kartą płatniczą
  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej:
  • gotówka przy odbiorze - pobranie
  osobiście:
  • gotówka
  • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
  • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe
  • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Crédit Agricole , Raiffaisen Bank Polska S.A.

§8 Opłata za przesyłkę

 1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek lub Poczty Polskiej, a koszty dostaw dotyczą przesyłek realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. koszty transportu w przypadku płatności przelewem wynoszą :
   • przesyłka firmą kurierską - zależnie od przesyłki
   • przesyłka Pocztą Polską – zależnie od przesyłki
  2. koszty transportu w przypadku płatności za pobraniem wynoszą:
   • przesyłka firmą kurierską - zależnie od przesyłki
   • przesyłka Pocztą Polską - zależnie od przesyłki

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”) który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów wprost wskazanych w niniejszym regulaminie. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.O zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie jednoznacznego Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, którego formularz dostępny jest na stronie http://sklep.fijalkowski.pl/pl/i/Regulamin/1 w dole strony.
 2. Bieg 14-dniowego terminu odstąpienia, o którym mowa w p. 1 powyżej, liczony jest od momentu:
  1. Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  2. Dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przez upływem terminu. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu uznaje się za złożone w momencie wypełnienia i przesłania przez Konsumenta formularza, o którym mowa w p. 1 powyżej. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: czesci@fijalkowski.pl.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski, ul. Żorska 75, 44-203 Rybnik, z sugerowanym dopiskiem: „Odstąpienie od umowy - części”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 7. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić pełnowartościowy towar na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku otrzymanej wraz z dostarczonym zamówieniem. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski, ul. Żorska 75, 44-203 Rybnik.
 8. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 10. W przypadku zwrotu towaru, Konsumentowi jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) zwrot pieniędzy zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych.
 13. Pieniądze zostaną przekazane, chyba że strony uzgodnią inaczej:
  1. w przypadku płatności za zamówienie za pomocą Systemu eCard.pl - na kartę płatniczą lub konto bankowe wykorzystane w systemie podczas płatności
  2. w przypadku płatności przy odbiorze - na konto bankowe podane przez Konsumenta w formularzu odstąpienia.
 14. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10 Reklamacje wad produktów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.), w tym m. in. art. 556-576.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 4. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: czesci@fijalkowski.pl; listownie na adres: FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski, ul. Żorska 75, 44-203 Rybnik, lub telefonicznie pod numerem: (32) 42 39 700.
 5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, do której dochodzi w szczególności wtedy, gdy rzecz sprzedana:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar:
  1. jest własnością osoby trzeciej;
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej,
  3. cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub przeczenia właściwego organu.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Kupującego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar (jeśli nie ma możliwości samodzielnego odebrania reklamowanego towaru) zostanie odesłany na koszt reklamującego.
 7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.
 8. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem.
 9. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:
  1. Obniżenia ceny albo,
  2. W przypadku gdy wada jest istotna - odstąpienia od umowy,
  3. chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wówczas Sprzedawca nie może ponownie zaproponować wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
   W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego - Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  1. Wymiany Produktu na wolny od wad albo
  2. Usunięcia wady (naprawy towaru).
 10. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to nastąpić z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany towaru lub jego naprawy (zgodnie z p. 9 lit. b powyżej)
  2. charakter wady - istotna lub nieistotna
  3. to, czy towar był już uprzednio reklamowany.
 11. Jeśli Kupujący zażąda wymiany towaru lub usunięcia wad (tj. naprawy rzeczy), Sprzedawca może odmówić tego żądania pod warunkiem, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym żądaniem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym terminie, tj. bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 13. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Jeśli Kupującym jest Konsument, przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
 14. Jeżeli żądanie złożone przez Kupującego będącego Konsumentem przy zgłoszeniu reklamacji dotyczy:
  1. wymiany rzeczy;
  2. usunięcia wady
  3. obniżenia ceny przy jednoczesnym określeniu kwotę, o którą cena ma być obniżona,
  Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie nieustosunkowania się przez Sprzedawcę w do zgłoszonej reklamacji w tym terminie uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
 15. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.

§11 Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sprzedawcy do celów realizacji zamówienia, celów marketingowych i ewidencyjnych.
 2. Wszelkie prawa do zdjęć są przedmiotem własności firmy FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski. Kopiowanie, linkowanie, czy w jakikolwiek inny sposób używanie całości lub części zdjęć i opisów bez pisemnej zgody Sprzedającego oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§12 Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.sklep.fijalkowski.pl

 1. Strona internetowa www.sklep.fijalkowski.pl służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Korzystanie z funkcjonalności strony www.sklep.fijalkowski.pl jest dobrowolne.
 4. Rejestracja na stronie www.sklep.fijalkowski.pl jest bezpłatna.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczenia przez Kupującego na stronie www.sklep.fijalkowski.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 6. Składanie zamówień przez stronę www.sklep.fijalkowski.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka obsługująca co najmniej HTML 4, strona internetowa ja jest zoptymalizowana do rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie http://www.sklep.fijalkowski.pl/. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski, a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - Regulamin sklepu internetowego www.sklep.fijalkowski.pl

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INFOLINIA: (32) 423-97-00 wew. 2

adres e-mail: czesci@sklep.fijalkowski.pl

Nie znalazłeś produktu w naszej ofercie?

Napisz lub zadzwoń, a poinformujemy Cię o cenie oraz dostępności.

Prosimy o przygotowanie numeru VIN

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl